-ITEM-

Shelton Church of the Brethren

Shelton Church of the Brethren